top of page

70 שנות מוזיקה למדינת ישראל

Baldi Olier

באלדי אולייר- המוזיקה הישראלית והפלמנקו

מפגש עם אמן הגיטרה באלדי אולייר 

 על דרכו האישית במוזיקה וההשפעה

 של הפלמנקו על התרבות הישראלית.

מדינת ישראל בשבעים שנותיה היתה

חממה לקליטת אמנויות מתרבויות שונות 

וכך יצרנו בארצנו תרבות ייחודית משלנו.

באלדי אולייר - אמן גיטרה בינלאומי, 

ממייסדי אמנות הפלמנקו בארץ, 

עלה לישראל בגיל 10 מרומניה 

בילדותו התחיל לנגן בגיטרה

והתאהב במוזיקה הספרדית והפלמנקו, 

לאורך השנים חי בישראל והופיע ברחבי העולם. 

המפגש המוזיקלי של באלדי עם הקהל

הוא בעל תוכן משמעותי 

ומכיל עולם ומלואו בנושא מוזיקה

אמנות היצירה והשפעותיה.

מדבר על איך נוצרה המוזיקה הישראלית

מהקמת המדינה כתוצאה ממיזוג התרבויות השונות שהגיעו לכאן

והתפתחה לאורך השנים בשילוב

עם הרוח הים תיכונית.

וגם על הדקויות בין מוזיקת עמים למוזיקת עולם.

הוא מדבר על המוזיקה בכלל ועל המיוחד

בהשפעת המוזיקה הספרדית והפלמנקו

על המוזיקה הישראלית למרות שעקב גירוש ספרד,

לא נותרו יהודים שיעלו מספרד לישראל.

​המפגש מלווה בדוגמאות חיות, במצגת ובסרטונים 

באלדי אולייר נתן במה לגיטרה הספרדית ככלי סוליסטי

מה שהיה חדש וחריג בשנות השבעים.

תרומתו הגדולה לקידום המוזיקה האינסטרומנטלית בכלל 

והגיטרה הספרדית בפרט,

היתה בכך שהוא היה הראשון שהוציא לאור תקליטי גיטרה סולו בישראל 

וקיים מופעים רבים במהלך כל השנים כשהגיטרה היתה בפרונט הבמה.

bottom of page