• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

ניהול אישי: רותי אולייר

משה דיין 40 תל אביב

info.Baldi.Olier@gmail.com

טלפון 052-5400104

The Virtuoso Guitar Artist

Baldi Olier

מאמרים

מדי פעם מתבקש באלדי אולייר על ידי התקשורת להביע את דעתו בכתב בנושאים שונים הקשורים לעיסוקיו

בדף זה ניתן לקרוא חלק מהמאמרים שכתב באלדי אולייר לעיתונות בין השנים 2000-2002.