מאמרים

מדי פעם מתבקש באלדי אולייר על ידי התקשורת להביע את דעתו בכתב בנושאים שונים הקשורים לעיסוקיו

בדף זה ניתן לקרוא חלק מהמאמרים שכתב באלדי אולייר לעיתונות בין השנים 2000-2002.

Workspace